AKADEMIE GRONDSLAGFASE

AKADEMIE

By WA Joubert is akademie vir ons baie belangrik. Ons onderrig streng volgens die voorgeskrewe Kurrikulum en AssesseringsVerklaring (KABV).

 

Ons glo om kinders aan ons toevertrou holisties te onderrig en daarom ondersteun die akademie die kultuuraktiwiteite sowel as sport.

 

Ons bied:

  • Kleiner klasse
  • Tegnologie in die klaskamer. (televisiestelle en internet in elke klas)
  • Toegewyde leerkragte wat ons kinders se uniekheid vier.
  • Hulp en ondersteuning aan leerders met akademiese uitdagings soos ‘n LSEN juffrou en Didaktiese hulp deur klasonderwyser.
  • ‘n Arbeidsterapeut en Sprakkterapeut wat sekere dae beskikbaar is by die skool.

Assessering:

Deurlopende assessering vind op daaglikse basis plaas om leerders te assesseer terwyl hul leer. Formele Assesseringstake, soos deur die KABV dokumente onderskryf word, word kwartaalliks gedoen.

Uitslae word geanaliseer en ontwikkelingsplanne word opgestel om uitslae en unieke prestasies van kinders te verbeter.

Die kinders word in die klasse deur hul eie klasonderwyser geassesseer, sodat hul veilig en geborge bly voel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *