BOODSKAP VAN SKOOLHOOF

Wat ‘n voorreg om deel te wees van die Laerskool WA Joubert.

Deur die jare het die skool al groot voetspore in verskeie mense se lewens en in die onderwys getrap.

WA Joubert is meer as net ‘n naam en ‘n paar geboue.  WA Joubert gaan oor mense, familie wat saam sakke sout opeet.

WA Joubert is ‘n waardegedrewe skool waar kinders die waardes van liefde, integriteit, dissipline en respek geleer word. Die skool is verseker nie perfek nie, maar almal werk hard daaraan om dit altyd beter te maak.

Dit is ‘n skool wat kies om kleiner te wees. ‘n Plek waar mense besef dat familie die gom is van ons samelewing.

WA Joubert is ‘n skool waar almal ‘n bydrae maak en sy of haar voetspore agter los. Die skool, sy personeel, leerders en ouers se strewe is om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak.   Ons wil iets agter los waarop die, wat na ons kom, kan bou.  Iets met ewigheidswaarde, ons wil voetspore trap wat nie deur tyd toegewaai gaan word nie.

WA Joubert is ‘n skool waar die uniekheid van mense gesoek, erken en gevier word.  Ons is almal anders geskep. Ons streef daarna dat kinders hul uniekheid ontdek, vrede daarmee maak en dan in hul uniekheid begin funksioneer

Tydens die herdoping van die die skool tydens ‘n seremonie op die aand van 5 Desember 1947 het mnr. WA Joubert  genoem dat die skool moes dien as modelskool vir die kollege-studente, ‘n skool waar die student die siel van die kind kon leer ken.  Hy het ook voorspel dat WA Joubertskool in die toekoms nog baie vir die ontwikkeling van die Paarl sou beteken.  Hoe waar was hierdie woorde nie.

Ek dank die Here vir Sy seën en beskerming die afgelope 100 jaar en kyk met opwinding en verwagting uit na die voetspore wat deur WA Joubert, sy personeel, kinders en ouers in die volgende 100 jaar getrap gaan word.

My opregte dank ook aan almal wat voortbeur en help bou aan die kultuur, gees van lojaliteit en goeie naam van die skool. Julle is WA Joubert.

Excelcior- Altyd Hoër

HJ Nel (Skoolhoof)