AKADEMIESE KODES

Kodes Gr 1 – 3

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3
Huistaal Vlak 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 1-3
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%

 

Kodes Gr 4 – 6

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 4-6
Huistaal Vlak 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
EN
Enige ander 2 (twee) vakke Vlak 3 (40-49%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 4-6
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%

 

Kodes Gr 7

 

MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 7-9
Huistaal Level 4 (50-59%)
EN
Eerste Addisionele Taal Level 3 (40-49%)
EN
Wiskunde Level 3 (40-49%)
EN
Enige ander 3 (drie) vakke Level 3 (40-49%)
EN
Enige ander 2 (twee) vakke Level 2 (30-39%)
NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE 7-9
GRADERINGSKODE OMSKRYWING VAN BEVOEGDHEID PUNTE PERSENTASIE
7 Uitmuntende prestasie  80 – 100%
6 Verdienstelike prestasie 70 – 79%
5 Beduidende prestasie 60 – 69%
4 Voldoende prestasie 50 – 59%
3 Matige prestasie 40 – 49%
2 Basiese prestasie 30 – 39%
1 Ontoereikende prestasie   0 – 29%