SPORT

Laerskool WA Joubert is ‘n gebalanseerde skool en bied verskeie sportsoorte aan. Ons glo dat ‘n Laerskool leerling moet blootgestel word aan soveel sportsoorte as moontlik. Dit sal ons leerlinge help om ‘n ingeligte keuse van watter sport hy/sy in sy hoërskoolloopbaan wil beoefen om hom/haar tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.. Ons sportprogram word so opgestel dat alle leerlinge in meer as een sportsoort gedurende ‘n week aan kan deelneem.

By Laerskool WA Joubert moedig ons die  leerlinge aan om ten minste aan ‘n somer- en wintersport deel  te neem. Ons glo steeds dat “ ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees ”. Ons vra dus dat die ouers die skool hierin moet ondersteun.

 

Die volgende sportsoorte word aangebeid:

Somersport:

Atletiek

Tennis

Krieket

Mini-krieket

 

Wintersport:

Rugby

Netbal

Hokkie

 

Buite-skoolverband:

Karate

Ballet