SKOOLWAPEN & SKOOLLIED

SKOOLWAPEN

Die 8 trappe stel die
laerskoolleerling se vordering van
Pri-Primêr tot Graad 7 voor. Links
daarvan is die hoogste punt van die
rotskompleks op Paarlberg, naamlik
Gordonrots aangebring, geteken
soos van die skoolterrein gesien.
Regs van die trappe is ‘n druiwetros
en wingerdblare wat die Paarl as
wingerdstreek simboliseer. Die
ligblou is vir die lug, die donkerblou
vir die berge en die goud om te sê
dat ons die beste Laerskool in die
Paarl is.

 

 

 

SKOOLLIED

Ons is kinders van Joubertskool
Dra met trots dié naam
Trou en liefde aan haar
Bind ons almal saam
Ons is kinders met ‘n leuse
Dis Excelsior! Na die hoogste bergtop
steeds Excelsior!

In ons werk en in ons spele
Streef ons altyd deur
Harder nog as ander
Hoogtes uit te beur
Ons wil graag deur heel ons lewe
Altyd hoër op!
Na die hoogste sneeutop
Altyd hoër op!

 

 

Woorde geskryf deur:  H J  le Roux

Musiek geskryf deur:  S J  Maritz

Toonsetting deur:  Esmé Euwrard