Ons Skool

BOODSKAP VAN SKOOLHOOF

Wat ‘n voorreg om deel te wees van die Laerskool WA Joubert. Deur die jare het die skool al groot voetspore in verskeie mense se lewens en in die onderwys […]

GESKIEDENIS

ONDERNEMING

ONDERNEMING VAN LAERSKOOL WA JOUBERT    Ons onderneem om deur middel van kwaliteit opvoeding aan leerders, genoegsame geleenthede te bied op akademiese-, sport- en kultuurgebied. Ons wil leerders, met ‘n toekomsgerigte  […]

SKOOLWAPEN & SKOOLLIED

SKOOLWAPEN Die 8 trappe stel die laerskoolleerling se vordering van Pri-Primêr tot Graad 7 voor. Links daarvan is die hoogste punt van die rotskompleks op Paarlberg, naamlik Gordonrots aangebring, geteken […]

SKOOLDRAG & -REËLS

SKOOLDRAG Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die norme en waardes van die skool, asook om die beeld van die skool eer aan te doen. SKOOLREëLS INSTAP […]

AKADEMIE GRONDSLAGFASE

AKADEMIE By WA Joubert is akademie vir ons baie belangrik. Ons onderrig streng volgens die voorgeskrewe Kurrikulum en AssesseringsVerklaring (KABV).   Ons glo om kinders aan ons toevertrou holisties te […]

AKADEMIESE KODES

Kodes Gr 1 – 3 MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3 Huistaal Vlak 4 (50-59%) EN Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%) EN Wiskunde Vlak 3 (40-49%) NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE […]

GALLERY

Alles oor ons Skool

WA Joubert

EIENSKAPPE

'n Waarde-gedrewe skool

'n Skool met puik opvoeders

'n Skool wat kies om kleiner te wees

'n Skool met balans

'n Skool waar almal ‘n bydrae maak

'n Skool waar die uniekheid in mense gesoek en gevier word

Leuse

EXCELSIOR  -  ALTYD HOëR

VIER KERNWAARDES

RESPEK

DISSIPLINE

INTEGRITEIT

LIEFDE

GEDEELDE WAARDES

Liefde

Goedhartigheid

Vriendelikheid

Dissipline

Deursettingsvermoë

Betroubaarheid

Integriteit

Eerlikheid

Verantwoordelikheid

Respek

Lojaliteit

Uniekheid

D6 Skool Kommunikasie

Bly op hoogte van gebeure in WA Joubert se klaskamers en buitemuurse aktiwiteite.
D6 Skool Kommunikasie

Wat ons ouers sê

Kleiner skool=kleiner klasse. Onderwysers is tops en baie baie lief vir die kinders. Die omgewing is rustiger, ouers en kinders raak soos familie.

Mariette Wessels

Skoolhoof met sy team is tops!! Goeie akedemiese en sport skool. Vriendelik en gedissiplineerde skool.

Lolla Adams Faya

Highly professional principal and teachers. Excellent school environment for kids. Amazing school with friendly and helpful staff☺️

Margaret Isaacs

Discipline, respective & very professional school because their role is to achieve quality standards.

Ntombozuko Kani

Feite oor ons

0
Onderwysers
0
Kinders
0
Skoolkatte
0
Skool ontstaan

Eienskappe

WA Joubert is: ‘n Waarde-gedrewe skool; ‘n Skool met puik opvoeders; ‘n Skool wat kies om kleiner te wees; ‘n Skool met balans; ‘n Skool waar almal ‘n bydrae maak; ‘n Skool waar die uniekheid in mense gesoek en gevier word.
Onderwys:
Musiek:
Sport:
Kultuur:
Dissipline:

PERSONEEL

Hennie Nel

Skoolhoof

Letitia le Roux

Grondslagfase Departementshoof

Graad 3A

Josua Swanepoel

ISF Departementshoof

Hoof van Sport

Danene Enslin

Graad R B

Annemie de Kock

Graad 1A

Sandra Holloway

Graad 1B

Carien de Beer

Graad 2A

Ruline Hanekom

Graad 2B

Graad 3

Graad 3

Lista la Grange

Graad 4A

Elsa van der Wath

Graad 4B

Karin Baker

Graad 5A

Wicus de Bruyn

Graad 5B

Lizaan Durr

Graad 6A

Susan Potgieter

Graad 6B

Stella-Mari Bester

Graad 6

Jaques Lourens

Graad 7B

Marinda Hunter

Musiek

Graad 7A

Claudelle Julius

Debiteure klerk

Hendrien Boltman

Sekretaresse

Sanet Walters

Finansiële beampte

Janie van Castricum

Nasorg

Laura Horn

Nasorg

Suretha Nel

Nasorg

Nicolette Samuels

Nasorg

Mossie Mostert

Terreinbestuurder

Elizabeth Herandien

Algemene Werker

David Barends

Algemene werker

Hendrik du Plessis

Algemene werker

Jerome Ephraim

Algemene werker

Nadeema Cupido

Agemene werker

Boodskap van ons Skoolhoof

Wat ‘n voorreg om deel te wees van die Laerskool WA Joubert. Deur die jare het die skool al groot voetspore in verskeie mense se lewens en in die onderwys getrap. WA Joubert is meer as net ‘n naam en ‘n paar geboue.  WA Joubert gaan oor mense, familie wat saam sakke sout opeet. WA Joubert is ‘n waardegedrewe skool waar kinders die waardes van liefde, integriteit, dissipline en respek geleer word. Die skool is verseker nie perfek nie, maar almal werk hard daaraan om dit altyd beter te maak. Dit is ‘n skool wat kies om kleiner te wees. ‘n Plek waar mense besef dat familie die gom is van ons samelewing. WA Joubert is ‘n skool waar almal ‘n bydrae maak en sy of haar voetspore agter los. Die skool, sy personeel, leerders en ouers se strewe is om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak.   Ons wil iets agter los waarop die, wat na ons kom, kan bou - iets met ewigheidswaarde. Ons wil voetspore trap wat nie deur tyd toegewaai gaan word nie. WA Joubert is ‘n skool waar die uniekheid van mense gesoek, erken en gevier word.  Ons is almal anders geskep. Ons streef daarna dat kinders hul uniekheid ontdek, vrede daarmee maak en dan in hul uniekheid begin funksioneer. Tydens die herdoping van die die skool tydens ‘n seremonie op die aand van 5 Desember 1947 het mnr. WA Joubert  genoem dat die skool moes dien as modelskool vir die kollege-studente, ‘n skool waar die student die siel van die kind kon leer ken.  Hy het ook voorspel dat WA Joubertskool in die toekoms nog baie vir die ontwikkeling van die Paarl sou beteken.  Hoe waar was hierdie woorde nie. Ek dank die Here vir Sy seën en beskerming die afgelope 100 jaar en kyk met opwinding en verwagting uit na die voetspore wat deur WA Joubert, sy personeel, kinders en ouers in die volgende 100 jaar getrap gaan word. My opregte dank ook aan almal wat voortbeur en help bou aan die kultuur, gees van lojaliteit en goeie naam van die skool. Julle is WA Joubert. Excelcior- Altyd Hoër
Hennie Nel