Ons Skool

GESKIEDENIS

ONDERNEMING

ONDERNEMING VAN LAERSKOOL WA JOUBERT    Ons onderneem om deur middel van kwaliteit opvoeding aan leerders, genoegsame geleenthede te bied op akademiese-, sport- en kultuurgebied. Ons wil leerders, met ‘n toekomsgerigte  […]

SKOOLWAPEN & SKOOLLIED

SKOOLWAPEN Die 8 trappe stel die laerskoolleerling se vordering van Pri-Primêr tot Graad 7 voor. Links daarvan is die hoogste punt van die rotskompleks op Paarlberg, naamlik Gordonrots aangebring, geteken […]

SKOOLDRAG & -REËLS

SKOOLDRAG Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die norme en waardes van die skool, asook om die beeld van die skool eer aan te doen. SKOOLREëLS INSTAP […]

AKADEMIE GRONDSLAGFASE

AKADEMIE By WA Joubert is akademie vir ons baie belangrik. Ons onderrig streng volgens die voorgeskrewe Kurrikulum en AssesseringsVerklaring (KABV).   Ons glo om kinders aan ons toevertrou holisties te […]

AKADEMIESE KODES

Kodes Gr 1 – 3 MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3 Huistaal Vlak 4 (50-59%) EN Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%) EN Wiskunde Vlak 3 (40-49%) NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE […]

GALLERY

SPORT

Laerskool WA Joubert is ‘n gebalanseerde skool en bied verskeie sportsoorte aan. Ons glo dat ‘n Laerskool leerling moet blootgestel word aan soveel sportsoorte as moontlik. Dit sal ons leerlinge […]

Alles oor ons Skool

WA Joubert

EIENSKAPPE

'n Waarde-gedrewe skool

'n Skool met puik opvoeders

'n Skool wat kies om kleiner te wees

'n Skool met balans

'n Skool waar almal ‘n bydrae maak

'n Skool waar die uniekheid in mense gesoek en gevier word

Leuse

EXCELSIOR  -  ALTYD HOëR

VIER KERNWAARDES

RESPEK

DISSIPLINE

INTEGRITEIT

LIEFDE

GEDEELDE WAARDES

Liefde

Goedhartigheid

Vriendelikheid

Dissipline

Deursettingsvermoë

Betroubaarheid

Integriteit

Eerlikheid

Verantwoordelikheid

Respek

Lojaliteit

Uniekheid

D6 Skool Kommunikasie

Bly op hoogte van gebeure in WA Joubert se klaskamers en buitemuurse aktiwiteite.
D6 Skool Kommunikasie

Wat ons ouers sê

Kleiner skool=kleiner klasse. Onderwysers is tops en baie baie lief vir die kinders. Die omgewing is rustiger, ouers en kinders raak soos familie.

Mariette Wessels

Skoolhoof met sy team is tops!! Goeie akedemiese en sport skool. Vriendelik en gedissiplineerde skool.

Lolla Adams Faya

Highly professional principal and teachers. Excellent school environment for kids. Amazing school with friendly and helpful staff☺️

Margaret Isaacs

Discipline, respective & very professional school because their role is to achieve quality standards.

Ntombozuko Kani

Feite oor ons

0
Onderwysers
0
Kinders
0
Skoolkatte
0
Skool ontstaan

Eienskappe

WA Joubert is: ‘n Waarde-gedrewe skool; ‘n Skool met puik opvoeders; ‘n Skool wat kies om kleiner te wees; ‘n Skool met balans; ‘n Skool waar almal ‘n bydrae maak; ‘n Skool waar die uniekheid in mense gesoek en gevier word.
Onderwys:
Musiek:
Sport:
Kultuur:
Dissipline:

PERSONEEL

Letitia le Roux

Waarnemende Skoolhoof

Josua Swanepoel

ISF Departementshoof

Ruline Hanekom

Waarnemende Grondslagfase

Departementshoof

Danene Enslin

Graad R B

Annemie de Kock

Graad 1A

Carien Nowers

Graad 2A

Helge Willemse

Graad 3

Lista la Grange

Graad 4A

Elsa van der Wath

Graad 4B

Karin Baker

Graad 5A

Wicus de Bruyn

Graad 5B

Lizaan Durr

Graad 6A

Susan Potgieter

Graad 6B

Jaques Lourens

Graad 7B

Marinda Hunter

Musiek

Graad 7A

Claudelle Julius

Debiteure klerk

Hendrien Boltman

Sekretaresse

Sanet Walters

Finansiële beampte

Janie van Castricum

Nasorg

Laura Horn

Nasorg

Suretha Nel

Nasorg

Nicolette Samuels

Nasorg

Mossie Mostert

Terreinbestuurder

Elizabeth Herandien

Algemene Werker

David Barends

Algemene werker

Hendrik du Plessis

Algemene werker

Jerome Ephraim

Algemene werker

Nadeema Cupido

Agemene werker