Ons Skool

GESKIEDENIS

ONDERNEMING

ONDERNEMING VAN LAERSKOOL WA JOUBERT    Ons onderneem om deur middel van kwaliteit opvoeding aan leerders, genoegsame geleenthede te bied op akademiese-, sport- en kultuurgebied. Ons wil leerders, met ‘n toekomsgerigte  […]

SKOOLWAPEN & SKOOLLIED

SKOOLWAPEN Die 8 trappe stel die laerskoolleerling se vordering van Pri-Primêr tot Graad 7 voor. Links daarvan is die hoogste punt van die rotskompleks op Paarlberg, naamlik Gordonrots aangebring, geteken […]

SKOOLDRAG & -REËLS

SKOOLDRAG Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die norme en waardes van die skool, asook om die beeld van die skool eer aan te doen. SKOOLREëLS INSTAP […]

AKADEMIE GRONDSLAGFASE

AKADEMIE By WA Joubert is akademie vir ons baie belangrik. Ons onderrig streng volgens die voorgeskrewe Kurrikulum en AssesseringsVerklaring (KABV).   Ons glo om kinders aan ons toevertrou holisties te […]

AKADEMIESE KODES

Kodes Gr 1 – 3 MINIMUM VORDERINGS RIGLYNE VIR GRADE 1-3 Huistaal Vlak 4 (50-59%) EN Eerste Addisionele Taal Vlak 3 (40-49%) EN Wiskunde Vlak 3 (40-49%) NASIONALE KODERINGSTELSEL GRADE […]

GALLERY

SPORT

Laerskool WA Joubert is ‘n gebalanseerde skool en bied verskeie sportsoorte aan. Ons glo dat ‘n Laerskool leerling moet blootgestel word aan soveel sportsoorte as moontlik. Dit sal ons leerlinge […]

Alles oor ons Skool

WA Joubert

Leuse

EXCELSIOR  -  ALTYD HOëR

VIER KERNWAARDES

RESPEK

DISSIPLINE

INTEGRITEIT

LIEFDE

GEDEELDE WAARDES

Liefde

Goedhartigheid

Vriendelikheid

Dissipline

Deursettingsvermoë

Betroubaarheid

Integriteit

Eerlikheid

Verantwoordelikheid

Respek

Lojaliteit

Uniekheid

D6 Skool Kommunikasie

Bly op hoogte van gebeure in WA Joubert se klaskamers en buitemuurse aktiwiteite.
D6 Skool Kommunikasie

Feite oor ons

0
Onderwysers
0
Kinders
0
Skoolkatte
0
Skool ontstaan

PERSONEEL

ISF Departementshoof

Josua Swanepoel

ISF Departementshoof

Waarnemende Skoolhoof

Letitia le Roux

Waarnemende Skoolhoof

Waarnemende Grondslagfase

Ruline Hanekom

Waarnemende Grondslagfase Departementshoof

Robyn Meyer

Woelwaters

Carien Nowers

Graad R A

Danene Enslin

Graad R B

Annemie de Kock

Gr1 A

Sunel Steyn

Gr1 B

 

Waarnemende Grondslagfase

Ruline Hanekom

Gr2 A

 

Emma Smit

Gr2 B

 

Helge Willemse

Gr3 A

Jana Broodryk

Gr3 B

 

Lista la Grange

Graad 4A

Elsa van der Wath

Graad 4B

Lizaan Durr

Gr5 A

Wicus de Bruyn

Graad 5B

Jaques Lourens

Graad 6A

Carla Watson

Graad 6B

 

Marinda Hunter

Musiek & Graad 7A

Wayne Bennett

Graad 7B

 

Hendrien Boltman

Sekretaresse

Claudelle Julius

Finansiële Beampte

Carlia Snyman

Debiteure Klek

 

Janie van Castricum

Nasorg

Laura Horn

Nasorg

Suretha Nel

Nasorg

Mossie Mostert

Terreinbestuurder

Nicolette Samuels

Nasorg

Elizabeth Herandien

Algemene Werker

Nadeema Cupido

Agemene Werker

Hendrik du Plessis

Algemene Werker

Jerome Ephraim

Algemene Werker

Jean Aaron

Algemene Werker